دکتر علی آبکار

وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

وایکینگ های دیجیتال

پخش ویدیو

قبل از تهیه کتاب حتما توضیحات زیر را مطالعه نمایید.

وایکینگ ها و استارتاپ

تاریخچه وایکینگ ها و تعاریف استارتاپی، ویژگی های کسب و کارهای نوپا و چگونگی تشکیل یک استارتاپ.

Minnesota Vikings logo design branding identity Soulcake - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
davide 796x417 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

استارتاپ های سوئدی

بررسی استارتاپ های موفق سوئدی و همچنین پایتخت سوئد شهر استکهلم که به بهشت استارتاپ ها و سیلیکون ولی اروپا معروف است.

نقشه موفقیت سوئدی ها

راهکارهای بومی و نقشه موفقیت به روش سوئدی ها برای مدیران دولتی جهت آماده سازی زیر ساخت ها و استارتاپ ها به منظور جذب موقعیت و استفاده درست از منابع.

VIKING12222 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

چه کسانی « وایکینگ های دیجیتال را توصیه میکنند؟»

team - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

Emma Louise

Interior Designer

team 2 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

john frieda

Co Founder

team 3 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

allen greene

Architect

team 4 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار

david louis

Interior Designer

کتابی برای که میخواهند حتما موفق شوند!

منو دنبال کن تا توی سفر همراهت باشم!

وایکینگ های دیجیتال حاضر در کتاب

با خیال آسوده همراه وایکینگ‌ها شوید!

pay trust - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
logo - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
Guaranteed Money Back - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
ssl certificate - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
SWCwithSVlogoSWEDEN 897x1024 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
Government of Sweden Logo 1003x1024 - وایکینگ های دیجیتال اثر دکتر علی آبکار
WhatsApp chat مشاوره آنلاین